VÅTMARKSARBETEN

Vi restaurerar igenväxta våtmarker i till beten. Vi avverkar fullständigt trädbevuxna marker och vi fräser ner stubbar, träd och buskar.
Vill Du bli av med vass och busk, har vi ombyggda maskiner för att göra det möjligt att köra, där bärigheten är minimal.
Två stycken modifierade pistmaskiner kan utrustas med olika kraftuttagsdrivna fräsar och betesputsar.
Våtmarksarbeten 1
Våtmarksarbeten 2
Våtmarksarbeten 3
Våtmarksarbeten 4
Våtmarksarbeten 5

Länkar

Gå till Mastenbroek´s hemsida
Gå till Trimble´s hemsida