TÄCKDIKNING

Modern TRIMBLE teknik är ett utmärkt hjälpmedel för bästa tänkbara resultat.

  1. Vår maskin är utrustad med automatisk ”side-tilt control”, vilket helt eliminerar djupvariationer om maskinen vaggar i sidled p.g.a. ojämnheter.
  2. Maskinen har även ett ”sink-control system”, som automatiskt håller grävaggregatet i rätt vinkel mot marken i grävriktningen. Detta gör att grävdjupet bibehålls på rätt nivå.
Trimble hytt

Med rätt utrustad maskin och Trimbles styrsystem för djup och riktning kan vi garantera Dig marknadens bästa grävprecision och en noggrannhet som inte varit möjlig tidigare. Systemet fungerar även vid dimma, regn, snö, blåst eller vid andra markberoende vibrationer.

Om Du som kund vill, kan vi logga varje enskilt täckdike med maskinen för att inte missa någon djuphåla eller höjd, vilket en fältmätning lätt missar, då den inte kör varje enskilt grendike.

Varje täckdike får på så sätt ett optimalt uträknat fall, vilket är mycket viktigt vid små fall för att få ut maximal längd på diket.

Vi använder alltid mobil basstation för bästa noggrannhet!

Arbetsgången ser ut så här.

  1. Vi mäter in fältet.
  2. Analysprogrammet WM-Drain redovisar marknivån i färg med riktningspilar för vattnet.
  3. Tillsammans med Dig blir det lätt att analysera och planera det nya täckdikningssystemet. Du får direkt reda på hur många meter dräneringsslang som behövs.
  4. Vi har automatisk RTK GPS styrning på maskinen som ger Dig ett exakt täckdikningssystem både i riktning och djup.
  5. Databeräkningsprogrammet WM-drain räknar ut optimalt fall för fältet eller för varje enskilt sugdike om Du vill.
  6. Efter arbetets slut får Du en digital karta som kan importeras till din Data-Växt karta eller läggas på en Google Earth karta. Du får även en papperskarta som exakt visar var diket ligger.
  7. Allt dokumenteras och med RTK signalen har Du år efter år en återkommande noggrannhet på 2,5 cm för att hitta dina rör.
  8. Vi tar ansvar för Din dränering med modern teknik från planering, utförande och dokumentation till Din fulla belåtenhet.
Monitor
Autoslope

Till en riktigt utförd täckdikning åtgår filtermaterial och återfyllnad.

För fyllning av dräneringsmaterial har vi två utrustningar. En traktordragen grusvagn med boggi och en bandgående dumper som har möjlighet att grusa framför sig. Vi kan köra i samma spår som täckdikningsmaskinen och på så sätt reducera antalet spår.

Detta ger möjlighet att överväga täckdikning i växande gröda. En utförd täckdikning på sommaren i växande gröda ger större säkerhet för fullgott resultat än sen höstgrävning med mycket regn.

 

Besök gärna Trimbles hemsida för mer information om WM-Drain.

http://www.trimble.com/agriculture/WM-Drain.aspx

Länkar

Gå till Mastenbroek´s hemsida
Gå till Trimble´s hemsida