GRÄVNING OCH RENSNING AV DIKEN

Vi rensar diken och igenväxta vattendrag med grävmaskiner som har lång räckvidd upp till 20 m.
Med vana från grävarbeten i marker med dålig bärighet ser vi oss väl lämpade att anlägga sjöar och våtmarker för miljövårdande åtgärder.
Grävning 1
Grävning 2
Grävning 3
Grävning 4

Länkar

Gå till Mastenbroek´s hemsida
Gå till Trimble´s hemsida